Дозвільна документація

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 01-0029/2021 від 18 березня 2021р.

Сфера об’єктів вимірювань, на які поширюється свідоцтво, наведено в Додатку

Дозвіл на початок робіт № 03П.0.08.08.60000.038 від 06 лютого 2003р.

Сертифікати.

Технічні умови ТУ У 31.2-32031071-005:2005 "Низьковольтні комплектні пристрої кранових механізмів""

Зареєстрований логотип 

ТОВ «Крановий елєктропривід»

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки №334.21.63 від 18 жовтня 2021р.

Дозволяється виконання робіт підвищеної небезпеки під час ремонту, монтажу, налагодження електрообладнання та приладів безпеки вантажопідіймальних кранів та машин, а саме:

  -монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки;

        А також види робіт, що підпадають під декларування: Роботи, що виконуються на висоті 1.3 метра (п.3, група Б додатка 2 до Порядку);        

  -зварювальні роботи (п.19, група Б додатка 2 до Порядку)


Відгук «Завод Енергія»


Нагору